Venture Media.nl - uw gids naar venture capital

Nieuws   |  VC Gids   |  VC Stappenplan   |  VC Ranking   |  VC Businessplan   |  VC Begrippen   |  VC Markt   | 
Lezing Informal Investors   |  Lezing Waagkapitaal   |  Boeken Overzicht   |  Boeken Shop   |  Reageer   | 

Bedrijfswaardering


Bij een bedrijfswaardering in klassieke zin wordt de waarde van een bedrijf bepaald op een specifiek moment in de tijd en vaak in een bepaalde context. Een bedrijfswaardering wordt veelal gemaakt bij een speciale gebeurtenis rondom een bedrijf, bijvoorbeeld:

. een overname
. uitkoop
. inkoop
. echtscheiding
. fusie
. een investering

De betrokkenen willen weten wat het bedrijf waard is voordat er over de prijs wordt gesproken.

Bedrijfswaardering: waarde toekennen

Aan ondernemingen kan waarde worden toegekend indien deze opbrengsten genereren. De verwachte opbrengsten worden bij voorkeur weergegeven in geldstromen, omdat het boekhoudig winstbegrip aan allerlei interpretaties onderhevig kan zijn.

Door het optellen van alle verwachte geldstromen verkrijgt men zo de economische waarde van een object. Dit optellen kan echter niet rechtstreeks plaatsvinden omdat het handelen van de mens wordt bepaald door tijdvoorkeur. Mensen willen zo snel mogelijk genieten van de verwachte betere omstandigheden. Dit betekent dat bij bedrijfswaarderingen gebruik moet worden gemaakt van de techniek van het zogenoemd 'disconteren' van geld, anders gezegd het 'contant maken' van geld.

Bedrijfswaardering: contant maken

Met behulp van het contant maken van geld is het mogelijk toekomstige geldstromen uit te drukken in een waarde van vandaag of een waarde op elk gewenst moment in het verleden.

Het handelend subject, de mens, neemt op een zeker moment een beslissing die naar verwachting een resultaat zal opleveren dat een verbetering zal opleveren. Dit betekent dat de situatie en positie van het subject op het moment van handelen het uitgangspunt vormt. Daarom wordt gezegd dat economische waarde, in dit geval bedrijfswaarde, per definitie subjectief is. Waarde is afhankelijk van de situatie en positie die de partij op het moment van handelen inneemt. Daar menselijk handelen alleen invloed kan uitoefenen op de toekomst (de handeling gaat immers aan de te bereiken positie vooraf) is economische waarde toekomstgericht.

De toekomst is voor de handelende mens een onzekere factor. Verwachtingen van nu kunnen in de toekomst te niet gedaan worden. Daarom wordt bij het berekenen van economische waarde aandacht besteed aan risico en onzekerheid. Aan zeer ongewisse verwachtingen wordt minder waarde gehecht.

Bedrijfswaardering: waarde en prijs

Bij bedrijfswaarderingen is het onderscheid tussen waarde en prijs van belang. Ondernemend handelen wordt gedreven door de wens om waarde toe te voegen. Dit betekent dat de te betalen prijs niet gelijk is aan de waarde.

Bedrijfswaardering: waarderingsuitspraak noodzakelijk

De prijs vormt als het ware het sluitstuk van een transactie. Beide partijen zijn kennelijk van oordeel dat de tot stand gekomen prijs op dat moment een beter alternatief vormt dan niet handelen.

Dat betekent dat prijzen alleen begrepen kunnen worden binnen een historische context. Binnen de economische wetenschap wordt het (vrijwillig) handelen verklaard door het streven naar verbetering. Naar verwachting komen handelende subjecten bij een transactie na het handelen in een betere situatie en positie. In het economische jargon wordt dan gesproken over het toevoegen van waarde. Dat impliceert dat voor het nemen van een beslissing, zoals het wel of niet kopen of verkopen van een bedrijf of voor het investeren in een bedrijf, een waarderingsuitspraak of taxatie noodzakelijk is. De tot stand gekomen prijs is voor buitenstaanders waarneembaar. Het achterliggende waarderingsproces is een individuele mentale exercitie.Bedrijfswaardering is een terugkerend begrip in de Venture Capital-wereld.

Bedrijfswaardering


Bestel hier ons handige naslagwerk met de belangrijkste Venture Capital Begrippen.

Uw steun en toeverlaat tijdens gesprekken met investeerders.

Gratis lid worden?


Probleemloos ontvangen? GMAIL HOTMAIL1. Exclusieve info over Nederlandse deals.

2. Unieke achtergronden en tips over investeerders en business modellen.

3. Eerste rang bij nieuwe producten en aanbiedingen voor leden.

4. Community 1600+ leden.
    Afmelden altijd mogelijk.Bedrijfswaardering: verschillende methoden

Om bedrijven te waarderen worden verschillende methoden gebruikt.

De intrinsieke waarde

Deze kan worden bepaald door de som van de waarde van alle activa te verminderden met de waarde van alle passiva die niet tot het eigen vermogen behoren.

De rentabiliteitswaarde

Bij deze methode wordt de contante waarde berekend van het genormaliseerde winstniveau met behulp van een nader vast te stellen rentevoet. De huidige winst van het bedrijf geldt als maatgevend voor het winstniveau in de toekomst.

De vermogensverhoudingenmethode

De vermogensverhoudingenmethode is een variant op de rentabiliteitswaarde. Hierbij wordt een correctie aangebracht op de balansstructuur van de onderneming. Als basis dient de aanname dat activa die niet noodzakelijk voor de bedrijfsvoering zijn, worden afgestoten.

De goodwill-methode

Onder goodwill wordt dan verstaan: de contant gemaakte waarde van de overwinst.

De Discounted Cash Flow-methode (DCF)
Copyright (c) 2001 - 2020 I.T. Media. Alle rechten voorbehouden.
Google

Lees meer: 69,95

Geschikte investeerders vinden was nog nooit zo eenvoudig.

Venture Capital Gids Excel

____

Lees meer: 37,95

Maak uw keuze uit de beste 100 Nederlandse investeerders.

Venture Capital Gids

____

Lees meer: 29,95

Zet de eerste stap naar een kwaliteits- investeerder.

Venture Capital Stappenplan

____

Lees meer: 23,95

Het handige naslagwerk tijdens onder- handelingen.

Venture Capital Begrippen

____

Lees meer: 28,95

Schrijf uw business plan zoals de VC of angel investor het wil zien.

Venture Capital Businessplan

____

Lees meer: 7,95

Informal investors/business angels, maar dan zonder de mythen.

Lezing Informal Investors

____

Lees meer: 7,95

Een track record voor een investeerder

Lezing Waagkapitaal

____

Meer weten
Doe de VC Test
Voor u ontworpen
Ken de VC termen
Voor u uitgelegd
Bestel VC boeken
Voor u gemaakt