Venture Media.nl - uw gids naar venture capital

Nieuws   |  VC Gids   |  VC Stappenplan   |  VC Ranking   |  VC Businessplan   |  VC Begrippen   |  VC Markt   | 
Lezing Informal Investors   |  Lezing Waagkapitaal   |  Boeken Overzicht   |  Boeken Shop   |  Reageer   | 

Durfkapitaal


Durfkapitaal wordt in Nederland vaak gebruikt als vertaling van het woord venture capital (Engels), hoewel de betekenis niet helemaal hetzelfde is. Waarom dit zo is, leggen we aan het eind van deze tekst uit. We behandelen eerst de basis.

Durfkapitaal: verschillen met andere typen kapitaal

Durfkapitaal onderscheidt zich van andere vormen van kapitaal door het risicodragende karakter. Dat betekent echter niet dat de verschaffer van durfkapitaal graag of gemakkelijk risico loopt. Een durfkapitaal-verstrekker accepteert het risico van de investering in ruil voor de waarschijnlijkheid van een meer dan normale opbrengst op die investering ten opzichte van veiliger mogelijkheden zoals een spaarrekening of een belegging in een beleggingspand.

Durfkapitaal: verschillen met lening bij bank

Voor de kapitaalzoeker zijn een paar verschillen van belang tussen durfkapitaal en een lening bij een bank. Ten eerste eist de verschaffer van durfkapitaal niet de zekerheden die een bank eist bij het verlenen van een krediet. Zo eist een bank bij een hypotheek de zekerheid van een salaris en het huis als onderpand. Bij een krediet aan een bedrijf eist de bank een aanwezige inkomstenstroom. Een durfkapitaal-verschaffer eist in de regel geen onderpand.

Geen traject vastgelegd bij durfkapitaal

Een ander verschil is dat bij een lening de geldschieter (vaak de bank) met de ontvanger een traject afspreekt, waarbij zowel een deel van de hoofdsom wordt afgelost als rente op de hoofdsom wordt betaald. Deze voorwaarde is bij een verstrekker van durfkapitaal niet aan de orde.

De durfkapitaalverschaffer heeft meer geduld bij het incasseren van de opbrengst. Een bank verlangt de rente- en aflossingsbetalingen vanaf het moment dat de lening is verstrekt. Een verstrekker van durfkapitaal heeft in het algemeen enkele jaren geduld (vier tot zeven jaar) voordat hij wil incasseren.

Durfkapitaal: opbrengst moet hoger zijn

De opbrengst van de investering met durfkapitaal moet hoger zijn dan de opbrengst op een krediet. De verwachting verschilt per investeerder. Sommige durfkapitaal-investeerders zijn bijvoorbeeld op zoek naar een opbrengst van ongeveer 10 keer de oorspronkelijke inleg na 5 jaar, andere nemen genoegen met 2 keer.

Durfkapitaal: aandelen in plaats van onderpand

In plaats van een onderpand krijgt een durfkapitaalverschaffer een percentage van het bedrijf in handen, uitgedrukt in aandelen. De verkoop van de aandelen is de transactie waarmee de investeerder zijn winst maakt. Het hebben van de aandelen betekent ook dat de investeerder stemrecht heeft in de aandeelhoudersvergadering en het recht heeft vergaderingen van aandeelhouders te beleggen. Afhankelijk van wat is afgesproken, krijgt hij ook zeggenschap over welke aandeelhouders in de toekomst tot de onderneming kunnen toetreden. Dergelijke afspraken worden vastgelegd in de participatieovereenkomst.

Exit voor de durfkapitaal-investeerder

Tegenover het geduld van de investeerder staat dat de ondernemer niet makkelijk van hem af komt. Behoudens een faillissement, bepaalt de investeerder meestal zelf wanneer hij uit de onderneming stapt. Dat is voor de investeerder het exit-moment. Hij verkoopt zijn aandelen in het bedrijf aan een ander bedrijf of aan de overgebleven aandeelhouders of aan de directie.

Durfkapitaal: verschillende vormen

Er zijn verschillende vormen durfkapitaal. Er wordt vaak onderscheid gemaakt naar de fase waarin het bedrijf verkeert. Gesproken wordt van pre-seed capital, seed capital of zero stage capital, early stage financiering, groeikapitaal of groeifinanciering en daarnaast mezzanine financiering en late stage financiering.

Overzicht durfkapitaal in Nederland

Voor kapitaalzoekers, professionele adviseurs en bemiddelaars die een overzicht willen van het aanbod van durfkapitaal in Nederland, hebben wij verschillende laagdrempelige oplossingen ter beschikking. Zo biedt de Venture Capital Gids een overzicht van de beste 100 aanbieders van durfkapitaal in Nederland, geselecteerd met behulp van onze unieke ranking-methodiek.

Daarnaast hebben wij het Venture Capital Stappenplan en Venture Capital Businessplan voor u ontwikkeld om u door het proces heen te helpen.Durfkapitaal is een terugkerend begrip in de Venture Capital-wereld.

Durfkapitaal


Bestel hier ons handige naslagwerk met de belangrijkste Venture Capital Begrippen.

Uw steun en toeverlaat tijdens gesprekken met investeerders.

Gratis lid worden?


Probleemloos ontvangen? GMAIL HOTMAIL1. Exclusieve info over Nederlandse deals.

2. Unieke achtergronden en tips over investeerders en business modellen.

3. Eerste rang bij nieuwe producten en aanbiedingen voor leden.

4. Community 1600+ leden.
    Afmelden altijd mogelijk.Durfkapitaal in Nederland: twee bronnen van spraakverwarring


In Nederland bestaan twee vormen van verwarring over durfkapitaal. Ten eerste wordt durfkapitaal gebruikt als een letterlijke vertaling van het Engelse woord venture capital. Dit is een vergissing met voor kapitaalzoekers nadelige gevolgen. Het Engelse werkwoord venture is in wezen onvertaalbaar naar het Nederlands, maar betekent ongeveer het nemen van een gecalculeerd risico en houdt zowel durf als overweging in. De Nederlandse vertaling 'durfkapitaal' beslaat dus maar voor de helft het begrip venture capital. Een betere vertaling van venture capital is gangbaar in Zuid Afrika: waagkapitaal. Deze term drukt prima uit dat het bij venture capital om het nemen van gecalculeerde risico's gaat: er wordt gewogen voordat er wordt besloten. Het Duitse woord voor venture capital is gelijkluidend: Wagniskapital.

De tweede manier waarop het woord 'durfkapitaal' voor verwarring zorgt, hangt samen met de Regeling Durfkapitaal van het ministerie van Economische Zaken. Deze regeling houdt een belastingaftrek in voor personen die een achtergestelde lening verstrekken aan een ondernemer. Vaak gaat het om familieleden. Daarom heette de regeling eerder Tante Agaath-regeling, wat de lading beter dekte.

Durfkapitaal in Nederland: regeling werkt averechts

Deze invulling van het begrip durfkapitaal door de overheid heeft niets met venture capital te maken. Veel Nederlandse ondernemers hebben door de Regeling Durfkapitaal een verkeerd idee gekregen van het begrip durfkapitaal. Deze ondernemers denken nu dat durfkapitaal altijd een lening inhoudt en vaak afkomstig is van familie. Maar durfkapitaal, oorspronkelijk dus venture capital, is juist niet bedoeld als een lening. Bij venture capital gaat het om ondernemers die aandelen verkopen aan professionele investeerders. Deze spraakverwarring betekent dat het voor veel startende ondernemers moeilijker is geworden om professionele investeerders aan te trekken.

Met bovenstaande uitleg hebben we geprobeerd meer helderheid te scheppen.Copyright (c) 2001 - 2020 I.T. Media. Alle rechten voorbehouden.
Google

Lees meer: 69,95

Geschikte investeerders vinden was nog nooit zo eenvoudig.

Venture Capital Gids Excel

____

Lees meer: 37,95

Maak uw keuze uit de beste 100 Nederlandse investeerders.

Venture Capital Gids

____

Lees meer: 29,95

Zet de eerste stap naar een kwaliteits- investeerder.

Venture Capital Stappenplan

____

Lees meer: 23,95

Het handige naslagwerk tijdens onder- handelingen.

Venture Capital Begrippen

____

Lees meer: 28,95

Schrijf uw business plan zoals de VC of angel investor het wil zien.

Venture Capital Businessplan

____

Lees meer: 7,95

Informal investors/business angels, maar dan zonder de mythen.

Lezing Informal Investors

____

Lees meer: 7,95

Een track record voor een investeerder

Lezing Waagkapitaal

____

Meer weten
Doe de VC Test
Voor u ontworpen
Ken de VC termen
Voor u uitgelegd
Bestel VC boeken
Voor u gemaakt