Venture Media.nl - uw toolbox naar ondernemersfinanciering

Nieuws | 1001 Financieringen | Opinie en advies | Nieuwsarchief | Begrippen | Reageer |
Venture Capital Gids | Crowdfunding Gids Excel | Overzicht financieringstools | Toolbox Shop |

Wat investeerders kunnen leren van voetbalclubs- EEN OPLOSSING TEGEN VERWATERING VAN VROEGEFASE-INVESTEERDERS

13-08-2015 - Investeringscriteria

Iedereen die zich een beetje verdiept in de wereld van investeren en venture capital, komt de plaatjes tegen van de verschillende fases van investeren met diverse labels voor de verschillende fases: pre-seed, seed, of early stage, young growth, growth etc. Ook investeerders krijgen dergelijke labels: informal, crowdfunder, venture capital, private equity tot IPO. De kern is dat verschillende fases van de ontwikkeling van de onderneming, verschillende type investeerders vergen. Het type investeerder dat instapt “from scratch” en mee helpt ontwikkelen tot prototype en/of marktrijp product, is weer en andere type als die instapt als de eerste omzet er is. Weer een ander type investeerder stapt pas in vanaf een bepaald omzetvolume of EBITDA nivo. En daarna volgen weer ander type investeerders.


In Nederland vallen hier 2 dingen in op: Ten eerste is er voor de allervroegste investeringsfase weinig georganiseerd kapitaal en is deze aangewezen op “losse informals”. Zodra deze zich meer gaan organiseren verlaten zij ook die hele vroege fase en investeert men alleen nog in latere fases. Ten tweede zijn de fases qua partijen erg gescheiden en zijn goed functionerende samenwerkingsverbanden tussen dergelijke partijen/fases zeer schaars. Er is geen mechanisme om die overgang van fase naar fase ten bate van alle betrokkenen goed te regelen, zodat de sterke punten van alle type investeerders ten volle worden benut. Het blijft klassiek onderhandelen op basis van de posities op dat moment, waarin de opvolgend investeerder voor de volgende fase zo laag mogelijk wil instappen en de investeerder uit de daaraan voorafgaande fase zijn verwatering tracht te minimaliseren.

Echter, de een kan eigenlijk niet zonder de ander. Voor de opvolgende investeerder in de verdergevorderde fase is het een groot voordeel als product en team uitontwikkeld en goed gepositioneerd zijn, zodat een kapitaalinjectie alleen nog maar voor acceleratie en verdere groei hoeft te zorgen. De initiele investeerder kan niet zonder zijn grote opvolger die het ontwikkelde pareltje de wereld in kan pushen. Als er een mechanisme zou komen waarin dit “doorrollen” van de ene type investeerder naar het andere type “smoother” functioneert, zou dit per saldo de groei van innovatieve bedrijven in Nederland sterk bevorderderen en kunnen we de achterstand gaan inhalen ten opzichte van bijvoorbeeld Berlijnse investeerders, die in 1 keer het hele traject fors funden om tempo te maken en niet willen stagneren op bovengenoemde overgangspunten en bijbehorende “perikelen”.

Een oplossing is echter voor handen in de wereld van betaald voetbal: de club die een speler heeft “gespot”, heeft opgeleid en vervolgens verkoopt aan een grotere club, blijft nog gedurende jaren op succesfee basis verdienen aan die speler, ook als die weer naar de volgende club in zijn carriere gaat. Als we dit model projecteren op de ontwikkelcyclus van startups vanaf concept tot en met het bijv. het 8ste jaar, wat in mijn ervaring het optimale exit-jaar is, dan een zou een dergelijk model een oplossing biede voor de stagnatie op de overgangspunten. De investeerder uit de vroegere fase verwatert wel maar blijft daarenboven op succesfee basis delen (bijv. opties of exitfees) in waardestijging en verzilvering ervan, terwijl de opvolgend investeerder voor die vervolgfase een minder hoge drempel (lees: waardering) tot investeren heeft maar weet dat zijn voorganger later nog een extra piece of the cake krijgt als het goed gaat.

Dit kun je doortrekken naar vervolgfases, net zoals in de carriere van die profvoetballer. Het verder uitwerken van dit model naar concrete standaarden, vormen en cijfermatige ranges zou bijzonder goed zijn voor een betere werking van het systeem van risicodragend kapitaal in Nederland voor innovatieve startups.

We proberen dan niet Berlijn of Sillicon Valley te volgen met een structuur en mentaliteit die daar niet op is ingericht, maar proberen de bestaande structuur beter te laten functioneren door een goede “smeerolie” te ontwikkelen tussen verschillende actoren in die structuur. Soms kunnen we dus in financiele zin toch iets leren van die financieel ongezonde betaald voetbal structuur.

Henk Ceha, Smart Capital Network

Gratis lid worden?


Probleemloos ontvangen? GMAIL HOTMAIL1. 2100+ leden.

2. Regelmatige info over deals.

3. Unieke inzichten in investeerders en business modellen.

4. Eerste rang bij nieuwe producten en aanbiedingen.

    Afmelden altijd mogelijk. 
Ander venture capital nieuws:


Investeerders financieren Catawiki

NPM Capital investeert in Hendrix Genetics

De Friesland Participatiefonds steekt geld in SigmaScreening

Main Capital investeert in Roxit

Kredietunie Groningen verstrekt geld aan Mundu

Investeringsmaatschappijen steken geld in Shapeways

Investeerder steekt kapitaal in GrowPromoter

Wahanda investeert in Treatwell

Investeerders geloven in i-Optics

Buysse & Partners steekt geld in BlueBee

Venture Capital Gids
Venture Capital Gids 37,95

Maak uw keuze uit de beste 100 Nederlandse investeerders.

Lees meer
Venture Capital Stappenplan
Venture Capital Stappenplan 29,95

Tien stappen naar een kwaliteits- investeerder.

Lees meer
Venture Capital Begrippen
Venture Capital Begrippen 23,95

Het handige naslagwerk tijdens onder- handelingen.

Lees meer
Venture Capital Businessplan
Venture Capital Businessplan 28,95

Maak een businessplan voor een kwaliteits-investeerder.

Lees meer
Lezing Informal Investors
Lezing Informal Investors 7,95

Informal investors/business angels, maar dan zonder de mythen.

Lees meer
Lezing Waagkapitaal
Lezing Waagkapitaal 7,95

Een track record voor een investeerder

Lees meer
Term Sheets And Valuations
Term Sheets And Valuations 46,95

Het beste boek over term sheets.

Lees meer