Venture Media.nl - uw toolbox naar financiering -   Winkelmand (0)

Nieuws | 1001 Financieringen | Opinie en advies | Nieuwsarchief | Begrippen | Reageer |

Investeerders Top 100 | Crowdfunding Gids Excel | Overzicht financieringstools |

25 Misverstanden over Investeerders .... dit is de vijfde

- MIJN BEDRIJF IS INVESTEERBAAR

31-05-2023 - Investeringscriteria

Wie op korte termijn investeerders zoekt, raden we aan


Investeerders Top 100
Top 100 Investeerders Gids Excel
Venture Capital Stappenplan
Venture Capital Businessplan
Crowdfunding Gids Excel

Onze adviezen zullen we tzt bundelen in een boekje dat onder meer op venturemedia.nl te koop zal zijn.

Aanname 5 'Mijn bedrijf is investeerbaar.'

Achtergrond 5

Het overgrote deel van de kapitaalzoekers gaat er zonder meer vanuit dat hun bedrijf investeerbaar is. Sterker nog, de aanname dat een bedrijf investeerbaar is, is de meest voorkomende van alle aannamen die we zijn tegengekomen. Als er een factor is, die het aantal investeringen in jonge bedrijven remt, is het deze. Het is volgens ons de belangrijkste manier waarop kapitaalzoekers het vinden van investeerders, zichzelf saboteren.

De aanname is natuurlijk onjuist. Deze aanname is vergelijkbaar met de aanname die de meeste gerijpte ondernemers doen die met pensioen willen, namelijk dat hun bedrijf verkoopbaar is. Ook dat is vaak niet het geval.

De meeste ondernemers hebben in elk geval nooit gehoord van het begrip investeerbaarheid of van de Engelstalige variant daarvan investor readyness. Investor readyness wordt in Nederland vaker gebruikt dan investeerbaarheid en betekent exact hetzelfde. De betekenis van 'investeerbaarheid' is simpel: is het bedrijf klaar voor investeerders?

Onze ervaring is: vrijwel 100 procent van de bedrijven die beginnen met het proces van investeerders zoeken, zijn niet investeerbaar.

De enige uitzonderingen zijn ondernemers die al eerder met investeerders zaken hebben gedaan, of in elk geval bijna, zodat ze genoeg van het proces hebben gezien.

Tegelijkertijd is het zo, dat als de juiste stappen worden gevolgd, het overgrote deel van de bedrijven (zowel de plannen als de ondernemers zelf) investeerbaar kan worden gemaakt. Investeerders vinden is een helder proces met duidelijke en uitgewerkte stappen.

Hierbij zijn echter twee vragen van even groot belang:

1. waar staat het bedrijf op dit moment met betrekking tot investeerbaarheid?

2. heeft de ondernemer er voldoende voor over om vanuit de huidige positie te komen tot het punt waarop het bedrijf investeerbaar is?

Punt 1 werken we hieronder uit. Voor punt 2 geldt helaas een vervelende samenhang: hoe minder investeerbaar het bedrijf is, hoe minder de ondernemer er voor over heeft om investeerders te vinden. Ergens, op een onbewust niveau, voelen veel kapitaalzoekers al dat hun plan niet investeerbaar is, en hebben er om die reden geen tijd en geld voor over hun plan te verbeteren, om zich in te lezen, om geholpen te worden, om er een deskundige naar te laten kijken, om boeken te lezen of om naar events te gaan.

Werkelijkheid 5

Het begrip 'investeerbaarheid' is zo belangrijk, dat we er een apart boek over kunnen schrijven.

Investeerbaarheid is de laatste jaren een meer gangbaar begrip geworden, maar voor zo ver we weten zijn we de eerste ter wereld die het thema 'investeerbaarheid' verduidelijkt hebben door het op te splitsen in verschillende aspecten.

Voor ondernemers is van belang te begrijpen dat investeerders bepaalde regels bij het investeren wel toepassen, maar deze vaak niet expliciet benoemen. Om de simpele reden dat ze sommige regels onbewust toepassen, dus niet bewust. Dat ontdek je pas als je met veel investeerders gesproken hebt en hun uitspraken met elkaar vergeleken hebt. (Dat veel criteria die investeerders hanteren, onbewust zijn, is niet alleen van toepassing bij het aspect van investeerbaarheid, het is waar voor alle aspecten van het investeren.)

Er zijn naar onze mening verschillende vormen van investeerbaarheid, die gezamenlijk het totale plaatje bepalen of een bedrijf investeerbaar is of niet.

We onderscheiden de volgende vormen van investeerbaarheid:

. commerciële investeerbaarheid

. technische investeerbaarheid

. persoonlijke investeerbaarheid

. emotionele investeerbaarheid

Het grote voordeel van deze opsplitsing is dat het thema investeerbaarheid op deze wijze voor iedereen inzichtelijker is geworden.

Onder 'investeerbaarheid' wordt vrijwel altijd alleen datgene verstaan wat wij met commerciële investeerbaarheid aanduiden. Dit gaat dan om de investeerbaarheid van het business model. Dit wordt ook het verdienmodel genoemd. Grof gezegd, gaat het om de vraag hoe het bedrijf geld gaat verdienen.

Er zijn veel redenen denkbaar waarom een bedrijf niet commercieel investeerbaar hoeft te zijn. Of door de meeste investeerders als niet investeerbaar wordt ingeschat.

Voorbeelden zijn:

- Er is geen uitzicht op winst.

- Het business model is niet uitgetest.

- Er is geen concurrentie. Inderdaad, geen concurrentie is geen goed teken. Het betekent dat er geen markt is.

- Het business model is niet schaalbaar, bijvoorbeeld omdat het om dienstverlening gaat waarbij de activa (kennis en relatienetwerk) direct afhankelijk zijn van de mensen in het bedrijf. Een schaalbaar bedrijf is altijd gebouwd op systemen.

- het business model is wel schaalbaar, maar de verkoopkanalen worden gedomineerd door een andere partij. Bijvoorbeeld, een bedrijf wil met een innovatie de markt op komen, maar merkt dat een groter bedrijf alle zoekresultaten in Google domineert en een groot budget heeft voor Adwords en Facebook Ads.

- Het bedrijf is niet overdraagbaar, dat wil zeggen te veel afhankelijk van een enkele ondernemer. Als deze ondernemer onder de tram komt, is het afgelopen.

- De ondernemer zoekt geen investering, maar een lening. Dat bekent automatisch dat hij geen controle aan investeerders kan weggeven. Dat betekent automatisch dat professionele investeerders niet geïnteresseerd zijn.

- De ondernemer heeft te weinig track record bij het succesvol maken van bedrijven. Hij weet niet hoe te verkopen, is niet gewend om contacten te leggen, enzovoorts.

Dit zijn allemaal voorbeelden van commerciële investeerbaarheid.

De meeste adviezen over investeerbaarheid gaan dus alleen over deze vorm van investeerbaarheid, de commerciële investeerbaarheid.

Daarnaast onderscheiden wij 'technische investeerbaarheid'. Dit draait om de situatie rond de juridische vorm van het bedrijf en om de verplichtingen die het bedrijf in het verleden al richting andere financiers is aangegaan.

Investeerders zullen vrijwel altijd eisen dat het doelbedrijf een BV, waarvan zij aandelen kunnen krijgen. Daarnaast is van belang welke zeggenschap en verwachtingen er bestaan bij investeerders die in het verleden aan boord zijn gekomen. Als het gaat om familie en vrienden, zullen professionele investeerders graag de zeggenschap van deze partijen aan banden willen leggen. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld de bestaande investeerders uit deze categorie uit te kopen. Een andere manier om de zeggenschap van de 'oude' geldschieters in te perken, is door over te stappen naar twee typen aandelen, waarbij het ene type meer zeggenschap heeft dan de andere.

Persoonlijke investeerbaarheid draait om de persoon van de ondernemer of ondernemers. Een belangrijke vraag is of de ondernemer(s) een investeerder naast zich verdraagt of verdragen die gedurende lange tijd over zijn schouder meekijkt, en die de ondernemer bepaalde beperkingen gaat opleggen in zijn handelen en die ook verplichte mijlpalen gaat opleggen. Is de ondernemer bereid onder dergelijke voorwaarden te werken?Een vergelijkbare vraag is of de ondernemer in het directieteam een nieuwe beslisser naast zich duldt die andere eigenschappen inbrengt, die voor het succes van het bedrijf noodzakelijk zijn. Dit kan ook een eis zijn van investeerders.

Dan is er 'Emotionele investeerbaarheid'. Dit draait om de vraag of de ondernemer emotioneel opgewassen is tegen het proces van het aantrekken van investeerders. Dit proces duurt maanden tot soms meer dan een jaar. Al die tijd is de toekomst voor de ondernemer onzeker. Is de ondernemer emotioneel opgewassen tegen deze langdurige onzekerheid? Tegen het vallen en opstaan. Snapt de ondernemer dat die tijd ook financieel overbrugd moet worden? Hier is het ook van belang dat de levenspartner, als die er is, aan boord van het project is.

Het belang van deze emotionele investeerbaarheid kan niet genoeg benadrukt worden. We hebben ondernemers meegemaakt met fantastische plannen, die bereid waren tijd en geld te investeren in het zoeken naar investeerders, zoals het maken van een businessplan en het inhuren van adviseurs. Maar toen de wasmachine thuis kapot ging, ontstond er enige nervositeit. Een paar maanden later waren de financiële reserves op, of dat voelde zo, en werden alle plannen in de ijskast gezet. Daar staan ze nog steeds.

Als er geen financiële buffer is, en er ook geen aanvullende inkomstenbron is, dan is het proberen te vinden van investeerders eigenlijk zinloos.

Bovengenoemde vier vormen van investeerbaarheid moeten alle vier in orde zijn om een realistische kans te maken op het aantrekken van een investering. Wij hebben gemerkt dat er buiten ons materiaal geen informatiebronnen zijn, die deze voorwaarden op deze manier op een rij zetten.

Wie op korte termijn investeerders zoekt, raden we de volgende publicaties aan:

Investeerders Top 100
Venture Capital Stappenplan
Venture Capital Businessplan
Crowdfunding Gids Excel

of de volgende doorzoekbare overzichten, met filterbare contactgegevens.

Top 100 Investeerders Gids Excel
Crowdfunding Gids Excel

Henny van der Pluijm

P.S: Met deze tools heeft u alles om serieuze professionele investeerders te vinden

P.S2. Altijd 4 euro korting voor elk volgend product dat u in de shop bestelt.


Ander nieuws:


25 Misverstanden over investeerders, en dit is de zesde

Reminder. Top 100 Investeerders Gids Excel met korting

Top 100 Investeerders Gids Excel met korting

De Top 100 Investeerders Gids: nu als spreadsheet

Investeerders Top 100. Hoofdstuk 1 gratis

Hoeveel investeerders kan Nederland hebben

De Investeerders Top 100... Wat is nog meer nieuw

De Investeerders Top 100. Wat is nieuw

Het nieuwe boek Investeerders Top 100 ... is beschikbaar

25 Misverstanden over Investeerders .... dit is de vijfde


Venture Capital Begrippen e..Lezing Informal InvestorsLezing WaagkapitaalTerm Sheets And ValuationsAngel Investors HandbookVenture Capital Track Recor..Venture Capital WerkpakketThe Millionaire FastlaneInvesteerders Top 100

Gratis abonneren?
(Adviezen, kortingsacties, nieuws over deals)
   


Copyright (c) 2001 - 2023 I.T. Media. Alle rechten voorbehouden.