Venture Media.nl - uw toolbox naar ondernemersfinanciering

Nieuws | 1001 Financieringen | Opinie en advies | Nieuwsarchief | Begrippen | Reageer |
Venture Capital Gids | Crowdfunding Gids Excel | Overzicht financieringstools | Toolbox Shop |

Vc-adviseurs somber over eigen branche


- GEEN DROOG BROOD VAN TE ETEN

22-12-2007 -

Onlangs bij de Cross Network bijeenkomst geweest die voor kerst werd gehouden op het kantoor van de NeBIB in Breukelen. De bijeenkomst is een initiatief van NeBIB, Skillcity en Nextstage. We konden luisteren naar praatjes van ondernemers en investeerders, een beetje de bekende riedel bij activiteiten waarbij venture capital centraal staat. Hoe gezellig het ook was, ik proefde een sombere ondertoon. Niet onder de aanwezige ondernemers, die allemaal een “gouden idee“ hadden. Maar juist onder de venture capital deskundigen, de bemiddelaars, de adviseurs en de investeerders. Na met enkele gesproken te hebben, trok ik de conclusie dat hier mensen rondliepen die alles weten van zaken doen, maar zelf soms nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Die zichzelf financieel in de vingers snijden, eigenlijk omdat ze uit idealisme de wereld willen verbeteren. Een somber stemmende constatering.


Wat is er aan de hand? Zo langzamerhand weten venture capital watchers dat kapitaalzoekende bedrijven slechts zelden met succes kapitaal aantrekken. Onderzoeken wijzen uit: in 2 op de 100 gevallen. Ook is volstrekt helder aan welke voorwaarden die bedrijven voldoen die met succes kapitaal kunnen aantrekken en welke daar niet in slagen. Sterker nog, daar bestaat bij venture capital deskundigen vrijwel consensus over. In alle gevallen bijvoorbeeld waarin ondernemers in de publieke leeuwenkuilen die de afgelopen jaren werden gehouden, een presentatie hielden en geen financiering kregen, was onder deskundigen volstrekt helder waarom dat gebeurde.

De ondernemer kletste te veel over zichzelf, had geen verkoopervaring, geen idee hoe hij zijn product ging verkopen, stak geen geld in zijn eigen bedrijf, het product was niet uitontwikkeld, enzovoorts. Kortom, 98 procent van de kapitaalzoekende ondernemers verplaatst zich te weinig in het perspectief van de financier en krijgt daarom geen geld.

Voor uitgebreide uitleg over de vraag hoe ondernemers hun kansen bij financiers kunnen vergroten, zie het Venture Capital Stappenplan, de Gids Startkapitaal of de website van Edo van Santen .Venture capital aantrekken is geen rocket science. Integendeel, het is een volstrekt helder en transparant proces dat op gezond verstand gebaseerd is. Toch is adviseren en bemiddelen voor venture capital een van de moeilijkste dingen die er bestaan. Diverse keren werd op de Cross Network bijeenkomst door een deskundige letterlijk de verzuchting geslaakt dat er voor “dit werk“ eigenlijk geen business model bestaat. Met andere woorden, de mensen die overal een business model in willen zien, hebben zelf geen business model. Weer anders gezegd, je kunt er geen droog brood van eten. Hoe komt dit?

Door een complex van factoren, waarvan we hier een zo uitputtend mogelijk overzicht geven.

1. De klanten moeten de advisering of bemiddeling uit eigen zak betalen. Dat is bij hypotheekadvisering bijvoorbeeld niet het geval: hypotheekadviseurs krijgen bij een geslaagde deal betaald door de hypotheekverstrekker.

2. Advisering levert de klant niet direct geld op. Elk advies is een stap in een richting en levert hooguit indirect resultaat op. De klant heeft geen enkel idee of hij ooit resultaat zal behalen. Dat is bv. bij belastingadviezen wel het geval.3. Het is specialistisch werk. Ook voor zeer ervaren ondernemers geldt, dat ze de kwaliteit van het advies en de door de adviseur geleverde inspanning niet kunnen beoordelen. Dat is vergelijkbaar met automatiseringsprojecten en daarom leiden ook die projecten vaak tot geschillen.

4. Kapitaalzoekende bedrijven zijn altijd relatief klein en hebben dus relatief weinig geld. Het betalen van een adviseur betekent vrijwel altijd dat andere zaken in het persoonlijk vlak niet mogelijk zijn. Het is de adviseur of de nieuwe keuken.

5. Het gaat voor de klant om relatief hoge bedragen, minimaal enkele duizenden euro's, waar geen tastbare zaken tegenover staan, zoals een auto of een huis. Er zijn ook geen immateriële resultaten, zoals bij een vakantie of een cursus.

6. Ondanks de advisering en begeleiding moet de klant enorm veel zelf doen, waarbij het steeds gaat om zaken waarmee hij geen ervaring heeft. Hij moet vaak zelf het business plan schrijven, financiers bezoeken en presentaties houden. De ondernemer moet tientallen dagdelen uittrekken voor het succesvol aantrekken van risicokapitaal. Ook met hulp van een adviseur bedraagt de doorlooptijd van dit traject minimaal een half jaar.

7. Er is een zeer grote verscheidenheid in de kwaliteit van ondernemers. Het is ook voor zeer ervaren adviseurs vrijwel onmogelijk om binnen declareerbare tijd een inschatting te maken welk vlees hij in de kuip heeft.

8. De upside is voor het kapitaalvragende bedrijf en de ondernemer enorm groot. Als een bedrijf gaat groeien en winst gaat maken of bijvoorbeeld naar de beurs kan, is de upside groter tot veel groter dan bij een waardeverdubbeling van een huis. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor het hele leven van de oprichter en zelfs voor zijn familieleden. De downside is even goed enorm groot, maar die speelt in dit stadium geen rol, omdat die in de belevingswereld van de ondernemer niet bestaat.

De upside wordt door de ondernemer vaak als het te behalen doel gezien, terwijl in de praktijk die upside vrijwel nooit wordt gehaald. Slechts 2 op de 100 bedrijven vinden financiering, van de 2 wordt 1 als bedrijf succesvol, van de 100 succesvollen gaat er hooguit 1 naar de effectenbeurs. Op het moment van beursgang, is de oprichter allang uit het bedrijf verdwenen. Dus kortom, de statistieken wijzen uit dat de gewenste upside voor de ondernemer nooit - lees: nooit - wordt gerealiseerd, maar de ondernemer is geneigd dit de adviseur/bemiddelaar te verwijten, omdat die de deskundige is.

9. De upside leidt bij de ondernemer tot verlies van contact met de werkelijkheid. Een beursgang van een bedrijf als TomTom verleidt ondernemers ertoe te denken dat ze dat ook kunnen. Ze worden blind voor de werkelijkheid. Tot de winnaars bij de beursgang van TomTom behoorde bijvoorbeeld niet de bedenker van de elektronische atlas, waarop de data van TeleAtlas waren gebaseerd. Jeroen Mol heeft één keer een succesvolle beursgang gehad, maar is in de loop van 10 jaar wel honderd keer tegen een muur op gelopen, waarbij zijn eigen reputatie deuken heeft opgelopen. Bij tientallen andere ondernemers die betrokken waren bij de bedrijven waarin Mol investeerde, zijn de verwachtingen in de verste verte niet uitgekomen.

10. Het ego zit de ondernemer altijd in de weg. Het bedrijf is zijn kindje, en dat is nog meer zo als het bedrijf een product wil verkopen dat hij zelf bedacht heeft.

11. Het gevolg van punt 9 en 10 is dat de ondernemer niet luistert naar de deskundige, maar integendeel, de deskundige steeds irritanter gaat vinden en zijn hakken in het zand zet. De ondernemer zoekt geen advies, maar bevestiging van zijn eigen ideeën.

12. Veel geslaagde ondernemers zijn goede verkopers. Ze geloven in hun eigen onzin.

13. Financiering krijgen is niet hetzelfde als rijk worden. De ondernemer krijgt het beheer over het geld van een ander, met als opdracht dat te vermeerderen. Pas als hem dat lukt en hij goede voorwaarden heeft bedongen, wordt hij zelf ook rijk.14. Venture capital adviseurs en bemiddelaars hebben geprobeerd een deel van de bovenstaande knelpunten te ondervangen door gratis of voor weinig geld boekjes weg te geven, waarin veel wezenlijke zaken rond het proces van kapitaalacquisitie worden uitgelegd. De praktijk leert echter dat die boekjes door ondernemers niet worden gelezen of zo selectief dat ze er eigenlijk niets van leren. Het verlies van het contact met de werkelijkheid voorkomt dit.

Als we de bovenstaande punten goed doornemen, lijkt het er sterk op dat de relatie tussen kapitaalzoekende ondernemers en venture capital-deskundigen ronduit dramatisch is. Jaarlijks zouden waarschijnlijk duizenden ondernemers risicokapitaal kunnen vinden als ze de adviezen van venture capital-deskundigen zouden volgen. In de praktijk gebeurt dit slechts bij hooguit enkele tientallen bedrijven, en dan meestal op basis van no cure no pay.

Gezien de aard van de knelpunten kan ook rustig de vraag worden gesteld of deze situatie ooit nog verbetert. Dat is een ontnuchterende conclusie in een land waar innovatie en ondernemerschap steeds hoger meer worden gewaardeerd en waar venture capital dus ook een steeds grotere rol zou moeten spelen.


Gratis lid worden?


Probleemloos ontvangen? GMAIL HOTMAIL1. 2100+ leden.

2. Regelmatige info over deals.

3. Unieke inzichten in investeerders en business modellen.

4. Eerste rang bij nieuwe producten en aanbiedingen.

    Afmelden altijd mogelijk. 
Ander venture capital nieuws:


Bencis Capital Partners investeert in Tandvitaal Holding

Investeerders moeten geld in Travalli steken

Investeerders steken geld in mentorplatform Nimbles

Peak Capital investeert in Flinders

Osram steekt geld in Tvilight

CF Capital Management investeert in Solease

Vijf veel gemaakte fouten bij het vragen om advies

Buysse & Partners investeert in ESAS

Bill & Melinda Gates Foundation steekt geld in Enviu

Holland Venture investeert in Avensus