Venture Media.nl - uw toolbox naar ondernemersfinanciering

Nieuws | 1001 Financieringen | Opinie en advies | Nieuwsarchief | Begrippen | Reageer |
Venture Capital Gids | Crowdfunding Gids Excel | Overzicht financieringstools | Toolbox Shop |

Kan EZ in vc-advisering ingrijpen?


- MARKT GEDRAAGT ZICH OMGEKEERD AAN ALLE ANDERE

9-1-2008 - Investeringscriteria

Vlak voor kerst een sombere analyse geschreven van de situatie rond vc-advisering. Het kwam er op neer dat aan dit soort werk eigenlijk geen droog brood te verdienen valt. Nils de Witte van NeBIB heeft mijn analyse doorgestuurd naar EZ en ik ben benieuwd of die er iets mee doen en zo ja, wat.


Bij een beslissing wat er aan dit vraagstuk kan worden gedaan, speelt de vraag een rol of EZ moet ingrijpen in een markt of niet. EZ heeft in het verleden herhaaldelijk ingegrepen in de vc-markt, van de financiele ondersteuning van PPM's tot de oprichting van Technopartner, dus het valt niet uit te sluiten.

Ingrijpen in de markt voor bemiddeling en advisering is echter nog niet gebeurd, althans niet op grote schaal. Wel hoorde ik een keer een ambtenaar van EZ op een bijeenkomst aan ondernemers de raad geven om veel van adviseurs gebruik te maken, omdat die vaak “gratis“ werken. De adviseurs zouden veel geduld met de starter hebben, omdat ze die graag als nieuwe klant hadden. Dezelfde ambtenaar beweerde dat het innovatieklimaat in Nederland pas echt zou verbeteren als er meer goede vc-adviseurs waren. Maar waar de adviseur dan zijn brood mee moest verdienen, werd niet helemaal duidelijk.

Beschouwen we venture capital advisering en bemiddeling echter als een markt, dan is er iets merkwaardigs aan de hand. In een normale markt stijgt de prijs van een goed als de vraag stijgt. Hoe meer de consument behoefte heeft aan een product, hoe meer hij ervoor wil betalen. Hoe meer honger iemand lijdt, hoe meer geld hij zal neertellen voor een brood.

Venture capital advisering is de enige markt die ik ken waar de prijs daalt naarmate de behoefte groter is. Hoe meer behoefte een ondernemer heeft aan een adviseur, hoe minder hij voor diens advisering wil betalen. Hoe meer de ondernemer het “spel“ al begrijpt, hoe meer geld hij voor het werk van een professional over heeft.

We praten dus over een markt die zich tegenovergesteld gedraagt aan alle andere. Mocht EZ dus beleid willen gaan maken om de venture capital adviseurs te redden, en daarmee tegelijkertijd het aanbod van informeel kapitaal, dan moet het ministerie beseffen dat regulier ingrijpen gemakkelijk kan leiden tot marktverstoring. Geef ondernemers een kennisvoucher om gebruik te maken van een venture capital adviseur en nog meer onervaren en “aan gratis verslaafde“ ondernemers zullen op deze beroepsgroep afkomen. Een diepgaande analyse van vraag en aanbod van risicodragend kapitaal en de rol van adviseurs en bemiddeling daarin, zou voor EZ het startpunt moeten zijn.


Gratis lid worden?


Probleemloos ontvangen? GMAIL HOTMAIL1. 2100+ leden.

2. Regelmatige info over deals.

3. Unieke inzichten in investeerders en business modellen.

4. Eerste rang bij nieuwe producten en aanbiedingen.

    Afmelden altijd mogelijk. 
Ander venture capital nieuws:


Bencis Capital Partners investeert in Tandvitaal Holding

Investeerders moeten geld in Travalli steken

Investeerders steken geld in mentorplatform Nimbles

Peak Capital investeert in Flinders

Osram steekt geld in Tvilight

CF Capital Management investeert in Solease

Vijf veel gemaakte fouten bij het vragen om advies

Buysse & Partners investeert in ESAS

Bill & Melinda Gates Foundation steekt geld in Enviu

Holland Venture investeert in Avensus