Venture Media.nl - uw toolbox naar financiering

Investeerders Top 100 | Investeerders Top 100 Excel | VC Stappenplan | VC Businessplan | VC Begrippen |

Crowdfunding Gids Excel | Lezing Waagkapitaal | Alle financieringstools | Reageer | Toolbox Shop |

Seed capital

Seed capital wordt in Nederland vaak verward met vroegefase-financiering, maar is duidelijk iets anders. Seed capital slaat op het type kapitaal dat financiers of investeerders aan een nieuw bedrijf verstrekken voordat dit bedrijf over noemenswaardige inkomstenbronnen beschikt. In het Nederlands wordt seed capital ook wel vertaald als zaaikapitaal.

Seed capital: waarom?

Seed capital wordt verstrekt omdat er bij veel kansrijke bedrijven sprake is van een soort zaaifase waarin vooral geld nodig is om allerlei zaken op orde te krijgen.

Seed capital: de startfase

. Er is bijvoorbeeld nog geen product of dienst, maar alleen een idee voor een product.

. Er is mogelijk al een prototype van het product, maar dat moet nog worden uitontwikkeld.

. Er is wel een product, maar het wordt nog niet verkocht.

Het seed capital kan in dergelijk gevallen worden ingezet om activiteiten te ontplooiien die nodig zijn om mijlpalen te halen en het bedrijf van de grond te krijgen.

Seed capital: financieren van activiteiten

Bij het verstrekken van seed capital kan worden gedacht aan het financieren van activiteiten als:

. verdere productontwikkeling.

. het uitwerken van een business plan.

. het aanvragen van octrooien of andere bescherming met intellectueel eigendom (IP).

. het opstarten van de marketing, het aantrekken van verkopers en het opzetten van een distributiekanaal.

. andere activiteiten die met het opzetten van een organisatie te maken hebben.

Seed capital: verwarring met early stage capital

Seed capital wordt in Nederland, maar ook in andere landen, vaak verward met early stage capital, ook wel early stage financiering of eersterondefinanciering genoemd, maar is duidelijk iets anders.

Seed capital: verschil met early stage capital

Seed capital is een type venture capital dat wordt verstrekt in de allereerste stadia van het bestaan van een bedrijf. Er is op dat moment nog geen omzet. Bij early stage financiering kan het gaan om bedrijven die al substantiële omzet boeken of soms zelfs al winst maken, maar nog lang niet op hun uiteindelijke potentieel zitten.

Seed capital: overzicht

De Top 100 Investeerders Gidsbevat een overzicht van de beste 100 investeringsmaatschappijen van Nederland, gerangschikt volgens onze Venture Capital Ranking-methode. Enkele tientallen van deze investeerders richten zich op de eerste fasen van startende of jonge bedrijven. Daarbij gaat het om gespecialiseerde seed capital fondsen en om Nederlandse business angels-netwerken die in de gids zijn opgenomen. De bedragen die worden geinvesteerd varieren daarbij van een halve ton tot enkele tonnen.

Top 100 Investeerders Gids ..Venture Capital Stappenplan..Venture Capital Stappenplan..Venture Capital RankingVenture Capital Businesspla..Venture Capital Businesspla..Crowdfunding Gids ExcelVenture Capital BegrippenVenture Capital Begrippen e..

Gratis abonneren?
(Adviezen, kortingsacties, nieuws over deals)
   


Copyright (c) 2001 - 2023 I.T. Media. Alle rechten voorbehouden.